Заболоттівська громада
Волинська область, Ковельський район

Заболоттівська селищна рада оголошує конкурс на визначення кращих ініціатив жителів Заболоттівської об’єднаної територіальної громади «Ініціатива – ключ до успіху» на 2018 рік.

Дата: 04.05.2018 14:50
Кількість переглядів: 1173

Мета конкурсу – сприяти самоорганізації жителів Заболоттівської об’єднаної територіальної громади шляхом підтримки ініціатив громадських організацій, органів самоорганізації населення та ініціативних груп, спрямованих на вирішення актуальних місцевих проблем.

Учасниками конкурсу можуть бути ініціативні групи, громадські об’єднання, органи самоорганізації населення Заболоттівської громади, які мають ідеї проектів у таких напрямках:

1.Благоустрій вулиць, зон відпочинку (ознакування, встановлення обмежувачів руху транспорту, контейнерних площадок, озеленення та освітлення території, впорядкування кладовищ тощо).

2. Покращення умов проживання людей з обмеженими фізичними можливостями та сімей, які опинились у важких життєвих обставинах.

3. Організація дозвілля (проведення спортивно - масових заходів, конкурсів, концертів, святкування ювілейних дат, облаштування ігрових та спортивних майданчиків для дітей та молоді, культурно-мистецькі заходи, підтримка творчої та обдарованої молоді, облаштування місць для проведення змістовного дозвілля тощо).

4. Покращення екологічної ситуації (створення нових зелених зон, облаштування годівничок для птахів та шпаківень, встановлення смітників, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, тощо).

5. Розбудова, збереження та відновлення історично - культурної спадщини територіальної громади (ознакування, ремонт та реставрація пам’яток архітектури, встановлення інформаційних таблиць, відродження місцевих народних традицій та  свят, тощо).

6. Впровадження енергозберігаючих заходів.

7. Підтримка та розвиток освітніх, культурних і творчих ініціатив (створення умов для самовираження дітей та молоді).

8. Інші суспільно-корисні соціальні проекти.

Загальні дані про конкурс ініціатив:

Загальний бюджет конкурсу – 80 тисяч гривень (надає Заболоттівська селищна рада).

Максимальний розмір співфінансування  на реалізацію однієї ініціативи з бюджету громади  – 20 тисяч гривень.

Організація чи ініціативна група, що бере участь у конкурсі повинна забезпечити не менше 10% бюджету ініціативи власним внеском фінансовим, або внеском своїх партнерів. Власний внесок може бути реалізований також матеріалами чи роботами учасниками проекту.

В рамках відкритого конкурсу не передбачена підтримка ініціатив, направлених на отримання прибутків, не фінансується заробітна плата.

Заявки на участь в конкурсі  подаються з 07 травня по 25 травня 2018 року (включно) за адресою: Заболоттівська селищна рада смт Заболоття вул.Незалежності, 6 – особисто або електронною поштою за адресою zabolottyarada@ukr.net: у вигляді відсканованого оригіналу, із зазначеною темою «конкурс Ініціатива – ключ до успіху».

Пакет конкурсних документів має містити:

– заповнену Анкету ініціативи відповідної форми;

– перелік учасників ініціативної групи (для ініціативних груп);

– бюджет ініціативи;

– додатки.

Розгляд пропозицій здійснюватиметься конкурсною комісією.

Учасники конкурсу презентуватимуть свої ідеї перед конкурсною комісією 28 травня 2018 року.

Оголошення результатів конкурсу відбудеться не пізніше 10 робочих днів після визначення переможців.

Реалізація проектів повинна бути завершена до 1 жовтня 2018 року.

За консультаціями можна звертатися до виконавчого комітету селищної ради за телефонами: 0976462589 Світлана Борошук, 0963623283 Людмила Лішуга.
 

 

 

Додаток

       до рішення селищної ради від 16.03.2018р. № 10/4

 

Порядок

Проведення конкурсу на визначення кращих ініціатив жителів
Заболоттівської об’єднаної територіальної громади

 

1. Організаційне забезпечення Конкурсу

 

1.1. Організаційне забезпечення Конкурсу здійснюється конкурсною комісією.

1.2. Конкурсна комісія є вищим органом, який здійснює загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу, а також визначає його переможців. Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням селищного голови.

1.3. До складу Конкурсної комісії можуть входити депутати ради, представники органу місцевого самоврядування, представники виконавчого комітету ради, громадські організації, незалежні експерти.

1.4. Конкурсна комісія здійснює свої повноваження на громадських засадах.

1.5. Конкурсна комісія:

- затверджує план здійснення необхідних організаційно-технічних заходів з проведення Конкурсу;

- проводить конкурс, визначає переможців Конкурсу, а також надає рекомендації про фінансування проектів;

- надає консультаційну та організаційну підтримку з питань проведення Конкурсу.

 

2. Процедура проведення Конкурсу

 

2.1.   Підставою для оголошення Конкурсу є рішення конкурсної комісії.

2.2. Проекти на Конкурс подають ініціативні групи, громадські об’єднання (ГО), органи самоорганізації населення (ОСН).

2.3. Вимоги, що пред’являються заявникам:

 

Для ГО та ОСН

Для ініціативних груп

* наявність зареєстрованої юридичної особи;

* наявність розрахункового рахунку в банку;

* знаходження юридичної особи поза межами ліквідації та реорганізації.

* склад ініціативної групи не менше п’яти  осіб;

* відповідальна особа (підписував договору) досягла 18 річного віку та є громадянином України.

 

 2.4. Вимоги до написання та подання проектів та форма проектної заявки є невід'ємними додатками даної Програми.

У процесі підготовки проектів їх розробники мають право звертатися, у разі потреби, до конкурсної комісії для одержання додаткової інформації.

За необхідності, конкурсна комісія  може організувати навчальні семінари із написання проектів.

2.5. Реєстрація проектів, що беруть участь у Конкурсі, дирекцією конкурсу.

Прийом конкурсних заявок починається з дня його оголошення.

2.6. Підставою для відмови у реєстрації конкурсної заявки, є:

- невідповідність змісту проекту основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розробки;

- недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;

- порушення інших умов, визначених у тексті оголошення про Конкурс.

Конкурсна документація, що надійшла після кінцевої дати її подання, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу, не розглядається.

2.7. Розгляд конкурсних пропозицій комісія починає після закінчення строку їх подання.

2.8. Робота конкурсної комісії здійснюється у формі засідань.

Засідання комісії вважається правомочним за умови участі в ньому більшості від загального складу комісії.

Засідання комісії є відкритим, окрім прийняття рішень. На засідання комісії запрошується представники усіх учасників, які подали заявку на участь у конкурсі.

2.9. Оцінка проектів здійснюється за такими критеріями:

-  відповідність проекту формі заявки;

-  відповідність основним напрямкам, за якими розробляється проект;

- ступінь актуальності проблеми для громади;

         - реалістичність і досяжність цілей проекту;

- наявність чіткого плану реалізації проекту;

- залучення до реалізації проекту місцевих жителів, ініціативних груп;

         - реалістичність і обґрунтованість витрат за проектом;

- співвідношення запрошуваних та власних засобів для реалізації проекту;

- можливий зв’язок із іншими діючими чи завершеними проектами.

2.10. Всі рішення конкурсної комісії оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії.

2.11. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо проекту комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників Конкурсу.

2.12. Конкурсна комісія повідомляє учасників Конкурсу про його результати не пізніше 10 робочих днів після визначення переможців.

 

3. Контроль та звітність конкурсу

 

3.1.По завершенню виконання проекту переможці готують описовий та фінансовий звіти, які подаються у селищну раду.

3.2. Звіт має містити опис робіт, виконаних за проектом, досягнуті результати, а також інформацію про залучення до виконання проекту інших ресурсів у формі коштів, майна, безкоштовної трудової участі, тощо.

 

 

 

 

Додаток 1

 

Виконання Програми

 

з/п

Назва реалізованої

ініціативи

(ПІБ автора)

Термін реалізації, місяців

Плановий обсяг витрат на реалізацію, тис.грн.

Фактичні

витрати на реалізацію, тис.грн.

плановий

фактичний

з бюджету

коштів ініціативної групи

з бюджету

коштів ініціативної групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Анкета ініціативи

 

Назва ініціативи:

 

 

 

 

 

Автор:
Прізвище Ім’я По-батькові :

 

 

Дата народження*:

Адреса реєстрації*:

 

 

 

 

 

 

Телефон (мобільний):

Електронна адреса:

 

 

 

Короткий опис (що хочете зробити):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікуваний результат (що зміниться після вашого проекту):

 

 

 

 

Термін реалізації проекту (з-по)

 

 

Вартість проекту всього, грн.

у т.ч. коштів ініціативної групи:

 

 

 

 

 

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Назва населених пунктів, у яких реалізується проект

 

 

 

*Я надаю свою добровільну та однозначну згоду (дозвіл) на обробку моїх  персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI                                                                                            ______________             ______________       __________________________                                                        (дата)                                                    (підпис)                                         (ПІБ)

                                                                                           

Додаток 3

 

Перелік учасників ініціативної групи (не менше 5-ти осіб)

(назва ініціативи)

 

Прізвище Ім’я По-батькові:

 

Дата народження*

Адреса реєстрації*

 

Конт. Телефон.

Підпис

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вказавши ці дані, я надаю свою добровільну та однозначну згоду (дозвіл) на обробку моїх  персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

Бюджет ініціативи

_____________________________________________

(назва ініціативи)

 

з/п

Статті витрат

Плановий обсяг фінансування на реалізацію, тис.грн.

Примітки

з бюджету

коштів ініціативної групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 у т.ч.:

 

 

 

 

Посилання на сам документ: https://rada.info/upload/users_files/04334672/42b547a0f8dbd4095426775c65398dc2.docx

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь