Заболоттівська громада
Волинська область, Ковельський район

рішення №20/5 ««Про внесення змін до рішення Заболоттівської селищної ради від 15.12.2023 №19/4 «Про бюджет Заболоттівської селищної територіальної громади на 2024 рік»»

Кількість переглядів: 137
Скликання: восьме
Сесія: 20-а сесія від 02.02.2024 р.
Тип документу: рішення
Дата: 02.02.2024
Номер документу: 20/5
Назва документу: «Про внесення змін до рішення Заболоттівської селищної ради від 15.12.2023 №19/4 «Про бюджет Заболоттівської селищної територіальної громади на 2024 рік»
Прикріплені файли:
  1. Пояснювальна записка (0.05 МБ)
  2. Додаток 1 (0.02 МБ)
  3. Додаток 2 (0.01 МБ)
  4. Додаток 3 (0.02 МБ)
  5. Додаток 4 (0.01 МБ)
  6. Додаток 5 (0.01 МБ)
  7. Додаток 6 (0.01 МБ)
  8. Додаток 7 (0.02 МБ)

Україна

Заболоттівська селищна  рада

восьме скликання

                                                           Р І Ш Е Н Н Я                                  

                                                                                                        

         02  лютого  2024 року              смт.Заболоття                                    № 20/5

 

«Про внесення змін до рішення

Заболоттівської селищної ради від 15.12.2023

№19/4 «Про  бюджет   Заболоттівської селищної

територіальної  громади на 2024 рік»                                                    

(0350800000)

код бюджету

                                                                   

 Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" селищна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2024 рік:

- доходи   селищного  бюджету   територіальної громади  у сумі 78 628 520,00  гривень, у тому числі доходи загального фонду  бюджету   територіальної громади  – 76 620 920,00 гривень, доходи спеціального фонду  бюджету   територіальної громади  - 2 007 600,00  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки  селищного бюджету   територіальної громади  у сумі 87 913 416,84  гривень, у тому числі  видатки загального фонду   бюджету     територіальної громади  84 348 482,02 гривні, видатки спеціального фонду  бюджету     територіальної громади  –  3 564 934,82  гривні, згідно з додатком 3 до цього рішення;

   - повернення кредитів до бюджету селищної територіальної громади  у сумі

 11 500,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади 11 500,00 гривень згідно з додатком  4 до цього рішення;

   - надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади у сумі                     11 500,00 гривень, у тому числі  надання кредитів із спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади 11 500,00 гривень згідно із додатком 4 до цього рішення;

            - оборотний залишок бюджетних коштів  бюджету   територіальної громади  у розмірі 60 000,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду  бюджету    територіальної громади  , визначених цим пунктом;

- резервний фонд   бюджету   територіальної громади  у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду  бюджету   територіальної громади  , визначених цим пунктом;

- дефіцит загального фонду бюджету селищної територіальної громади у сумі  7 727 562,02 гривні, у тому числі за рахунок зміни залишків коштів загального фонду у сумі 9 227 562,02 гривні та  передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 1 500 000,00 гривень, згідно із додатком  2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади у сумі 1 557 334,82 гривень, у тому числі за рахунок зміни залишків коштів спеціального фонду у сумі 57 334,82 гривні передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 1 500 000,00 гривень, згідно із додатком  2 до цього рішення;

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету селищної   територіальної громади  на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

         3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком 5 до цього рішення.

             Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенцій з бюджету Заболоттівської селищної територіальної громади (крім субвенцій, що надаються за рахунок коштів цільових трансфертів з державного бюджету), визначені у розписі бюджету селищної територіальної громади як видатки споживання, можуть спрямовуватися з бюджетів – отримувачів субвенцій на видатки розвитку відповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 5 до цього рішення.

         4. Затвердити розподіл витрат  бюджету  селищної   територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі  4 531 887,29  гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

         5. Затвердити на 2024 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів з будівництва, реконструкції і реставрації, капітального  ремонту  об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  за об’єктами згідно із додатком  6 до цього рішення. 

        6. Установити, що у загальному фонді  бюджету    територіальної громади  на 2024 рік:

            1) до доходів загального фонду  бюджету   територіальної громади  належать доходи, визначені статтею  64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження, передбачені статтею 42 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»

         2) джерелами формування у частині фінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

         7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету   територіальної громади  на 2024 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та  залишки  коштів спеціального фонду;

3) у частині кредитування є надходження визначені пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України (повернення кредитів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників та молодих сімей і одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла).

          8. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду  бюджету   територіальної громади:

згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України (відповідні залишки коштів спеціального фонду – на витрати, визначені статтею 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»);

згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів  (відповідні залишки коштів спеціального фонду – на витрати визначені статтею 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»);

згідно з пунктом 4 та 41 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію природоохоронних заходів (відповідні залишки коштів спеціального фонду  – на витрати, визначені статтею 46 Закону України «Про Державний бюджет України на2024 рік»);

         згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691Бюджетного кодексу України, та  відповідні  залишки  коштів  спеціального  фонду , спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

         згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного селищною радою  (відповідні залишки коштів спеціального фонду - на витрати, визначені статтею 46 Закону України «Про Державний бюджет України на2024 рік»);

       згідно з пунктом 9 частини 1 статті691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначені

надавачами відповідних субвенцій;

згідно з пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на надання кредитів з бюджету територіальної громади індивідуальним сільським забудовникам (відповідні залишки коштів спеціального фонду – на витрати визначені статтею 46 Закону України «Про Державний бюджет України на2024 рік»);

згідно з пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на надання кредитів з бюджету територіальної громади молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (відповідні залишки коштів спеціального фонду – на витрати, визначені статтею 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»); згідно з пунктом 12 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 202 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України.

       9. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками  селищного  бюджету   територіальної громади  видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення ;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

Установити, що норма цього пункту застосовується з урахуванням вимог пункту 22 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.

      10. Відповідно до частини  8 статті 16 Бюджетного кодексу України  дозволити  начальнику фінансового  відділу   у  порядку, визначеному  Кабінетом Міністрів  України здійснювати в  межах  поточного бюджетного  періоду  розміщення  на  конкурсних  засадах тимчасово  вільних  коштів   бюджету   територіальної громади    на  депозитах в  установах  банків  з  зарахуванням  відсотків  за  їх  користування  до  загального  фонду  селищного  бюджету  з  подальшим  поверненням  таких  коштів  до  кінця  поточного  бюджетного  періоду.

      11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  голові селищної територіальної громади отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів  бюджету    територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

      12. Головним розпорядникам коштів    селищного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

         4) доступність інформації про   бюджет   територіальної громади  відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України до 15 березня 2025  року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

       13. Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України надати право   голові селищної територіальної громади  за погодженням з  постійною комісією з питань планування фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку;

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та місцевих бюджетів,  змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з селищним  бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- вносити зміни в рішення за рахунок цільових субвенцій .

       14.Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право голові селищної територіальної громади  за погодженням з   постійною комісією селищної  ради з питань  планування фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку  перерозподіляти   у 2024  році  видатки загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів  бюджету   територіальної громади  цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів селищного бюджету, в тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду селищного бюджету;

2) видатків у межах однієї бюджетної програми, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду селищного бюджету, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

3) коштів на реалізацію місцевих програм, що фінансуються з  бюджету територіальної громади  ;

4) об'єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду  бюджету   територіальної громади  .

15.  Фінансовому  відділу   у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису  селищного  бюджету на 2024 рік та врахувати зміни у класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

         16. Це рішення набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2024 року.

         17. Додатки 1,2,3,4,5,6,7  до цього рішення є його невід'ємною частиною.

         18. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити   фінансовому відділу  оприлюднення цього рішення в десятиденний термін з дня його прийняття.

 

        19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної  ради  з питань  планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

              Селищний   голова                                                 Валерій СВІРЖЕВСЬКИЙ


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь